Leave Your Message
สายการบรรจุบะหมี่ชาม

สายการบรรจุบะหมี่ชาม

01

สายการบรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชามอัตโนมัติ

28-04-2024

นี่คือสายการบรรจุบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบชามซึ่งสามารถบรรลุการห่อฟิล์มความร้อนแบบหดตัวในชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องบรรจุกล่องและเครื่องบรรจุพาเลท สามารถเข้ากันได้กับบรรจุภัณฑ์บะหมี่ถ้วยและบรรจุภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถัง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อร่วมกับเครื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรุ่นก่อนหน้า

ดูรายละเอียด