Leave Your Message
خط بسته بندی نودل فنجانی

خط بسته بندی نودل فنجانی

01

دستگاه نودل فوری لیوان اتوماتیک

2024-05-20

خط تولید و بسته بندی نودل فوری به خط تولید خودکاری اطلاق می شود که برای تولید نودل فوری و بسته بندی آنها به شکل فروش نهایی استفاده می شود. این خط تولید معمولاً شامل چندین فرآیند متوالی است، از ساخت رشته فرنگی، بخارپز کردن، سرخ کردن یا خشک کردن هوای داغ، اضافه کردن چاشنی ها، تهیه مواد بسته بندی و در نهایت بسته بندی خودکار. کل فرآیند برای تولید موثر و بهداشتی محصولات نودل فوری که مطابق با استانداردهای ایمنی مواد غذایی هستند، طراحی شده است.

نمایش جزئیات
01

خط بسته بندی فوری نودل فنجانی

2024-04-28

این فرآیند شامل: دستگاه بسته بندی خودکار داغ، انباشت کننده نودل فوری، بسته بندی کیس، پالت ساز. که به پردازش و بسته بندی نودل فوری تمام اتوماتیک می رسد.

نمایش جزئیات