Leave Your Message
خط بسته بندی نودل سطلی

خط بسته بندی نودل سطلی

01

سیستم بسته بندی جعبه اتوماتیک دستگاه کارتن نودل فوری

2024-05-23

یک دستگاه کارتن سازی نودل فوری تمام اتوماتیک برای انجام کل فرآیند کارتن سازی از تغذیه و نصب کارتن تا قرار دادن بسته های رشته فرنگی و آب بندی کارتن ها طراحی شده است. این ماشین ها مجهز به سیستم های اتوماسیون و کنترل پیشرفته هستند که عملکرد روان و کارآمد را تضمین می کند و نیاز به مداخله دستی را کاهش می دهد و خطر خطا را به حداقل می رساند.

نمایش جزئیات
01

خط بسته بندی فوری نودل سطلی اتوماتیک

2024-04-28

این یک خط بسته بندی نودل فوری بشکه ای است، از جمله دستگاه بسته بندی فیلم قابل انقباض، دستگاه کارتن سازی و پالت ساز. می توان آن را به خط تولید فرآوری نودل فوری تمام اتوماتیک جلویی متصل کرد یا به تنهایی استفاده کرد.

نمایش جزئیات