Leave Your Message
خط بسته بندی نودل کاسه ای

خط بسته بندی نودل کاسه ای

01

خط بسته بندی فوری نودل کاسه خودکار

2024-04-28

این خط بسته بندی نودل فوری کاسه ای است که می تواند به بسته بندی فیلم حرارتی کاسه نودل فوری، کارتن ساز و پالت ساز دست یابد، می تواند با بسته بندی نودل فنجانی و بسته بندی نودل فوری سطلی سازگار باشد، همچنین می تواند به دستگاه نودل فوری قبلی متصل شود.

نمایش جزئیات